lenta1-light

Боттега Евенти во 2017 презентира нов правец наречен Modernist Catering - сервис кој овозможува да се подигне нивото на кетеринг

услугите при организација на настани. Сервисот учествува во создавањето на нови модернист менија и нуди различни концеппти на

сервирање при што храната е во центарот на вниманието на настанот.

Modernist Catering се служи со нови применливи светлосни форми, дизајн подлоги, концептуални инсталации и перформанси за врвна

презентација на храната.

 

DESIGN
LIVE
CONCEPT
MICRO
MOLECULAR
PERFORMANCE
ART
...
CATERING

lenta2-light