lenta1-light

Боттега Евенти се постави како компанија која ги следи европските стандарди во организацијата на настани". - континуирано, од

почетоците до сега, инвестираме во тоа.

Локално, воведуваме нови трендови, кои сакаме да ги тераме и глобално. Потребата од новитети понекогаш не наведува да стапнеме на

нови неистражени терени.

За да го достигнеме нивото од 10 најдобри event management компании во земјава, потребно е исполнување на овие квалификации:

широка визија, јасен концепт, опширно познавање на потесната и пошироката средина, добар тим, добро функционирање со останати

тимови, прецизно и коректно работење, доследност, вродена и развиена креативност.

Се надеваме тука сме ние.

lenta2-light